Links

Links:

Folie, Vlies, Bedarfsartikel:
Knapkon, Fachberatung und Handel, Betriebsmittel, Saatgut, Folien: http://www.knapkon.de/index.php/betriebsmittel-ernteschutz

Hacktechnik, Beikrautregulierung:
K.U.L.T. Kress Umweltschonende Landtechnik GmbH, Hackmaschinen: http://www.kress-landtechnik.eu

 

Hersteller:

Bassi & Bassi:         http://www.bassiseminatrici.com/#!home/c9tj

C-M:                       http://www.cm-regero-industries.fr

Checchi & Magli:     http://www.checchiemagli.com

Earthway:              http://earthway.com

EBRA:                    http://www.ebra-semoir.fr

Forigo:                   http://www.forigo.it

Ortomec:               http://www.ortomec.com

Regelav:               http://www.regelav.com

Selvatici:               http://www1.selvatici.com/index.asp?IDLang=4&Page=1

Terradonis:           http://www.terradonis.com

Terrateck:             http://www.terrateck.com/de/